• Úterý
  • 21.05.2024 16:16
  • Monika
  • Historie obce
  • Mateřská školka
Logo

MATEŘSKÁ ŠKOLKA

Obecní úřad Kostěnice zřizuje v obci mateřskou školu. Mateřská škola je jednotřídní, s kapacitou 28 dětí ve smíšené věkové skupině tří až šesti let..

 

Provoz školy probíhá ve dnech pondělí až pátek od 6.30 do 16.00 hod. a zajišťují jej čtyři zaměstnanci: ředitelka, učitelka, školnice a kuchařka. Mateřská škola bezplatně využívá zděnou jednopatrovou budovu čp.71 a přilehlý školní pozemek (zahradu). Všechny prostory jsou rozlehlé, udržované, postupně rekonstruované, vyhovující základním hygienickým i prostorovým požadavkům pro denní pobyt dětí. Součástí mateřské školy je školní jídelna.

 

Mateřská škola pracuje dle vlastního školního vzdělávacího programu, jehož filozofie vychází z podstaty života člověka v malé obci ležící v sousedství měst a technického pokroku.Vychází z prostředí, ve kterém děti vyrůstají, z místních podmínek přírodopisných a společenských. Hlavním smyslem programu je provázet děti prvními kroky jejich života mimo rodinu, pomoci jim porozumět sobě a světu kolem, orientovat se v životě i v prostředí, které je obklopuje a smysluplně se v něm pohybovat.Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání probíhá pravidelně ve čtvrtém až pátém měsíci kalendářního roku na následující školní rok.